Benim buz hokeyi nasil oynanir Başlarken Çalışmak

“Evlenince gittik efendim,” diyor karisi. Tuncer igin gug olan bir yaniti bulmaktan kurtariyor onu. Tuncer ise bir an once evet gozumun onunden gekilip başvurmak, ya bana uzun boylu agilmak igin yanip tutu§uyor. Gine duyarli gocukmu§.

Buna kar§in ug yildir resim satin alanlar gogaldi. Nasil gogaldi? Güya ansizin. Duvarlarina kugukten buyuge un yapmi§ ressamlarin tablolarini asanlar ansizin gogaldilar.

Hasılat gelmez bana maruz numaraya telefon ettim. Soguk, ku§kulu bir sesti benimle sermaye§an. O fersiz sese kar§i, kendi-minkinin münasebet oylesi co§kulu olduguna §a§tim ve buna kizdim. ilk kez dar di§ina gikip da, minval ustunde ansizin, motosikletine Turk bayragini asmi§ birini goruverince ardindan “Hem-§erim, hem§erimL” diye bagirarak ko§an, onun boynuna sarilmak talip biriymi§im gibi duydum kendimi. Beni fakat yarin, ogle ustu akseptans edebilecekmi§ o kadin.

Ay§en bir kez henüz ve adamakıllı itiyor pembe kopugu. Tezel’le sayfa§masini surdurecek. Daha dogrusu, onu suglamayi. Buyuk ya§ farkindan oturu Aysel’e gosteremedigi kirginligini Tezel’e gosterecek.

Onu asfaltin ustune itiverdim. Sözde bir sug i§lemek uzereydim. Yildiz’i asfalta iterek o sugtan kagiyordum.

§imdi ne yapiyorum? i§te sizinle Rum Kulubu’nde, karimin abisinin kizmm dugununde tani§iyorum evet? Burda duruyorum. Bir viski igiyorum. ikincisini doğrusu. Qok sulu ve gok kotu bir viski. Sonrasında, Açık deniz’i du§unuyorum. Mektuplarindan cumleler animsiyorum. O, her adimini, her deneyini bir guzellige donu§turen delikanliya du§manlik beslemeye gali§iyorum. Mujgan’in kulaklarindan sarkan zevksiz, gok gosteri§li kupelere bakiyorum. Kayinvalidemin romatizmadan §i§ bacaklarinin dem kirmizisi bir halinin ustunde nasil ayrik durdugunu goruyorum. Sik sik Tezel’e siginiyorum. Tezel’in beni kendi ispirto dunyasina gekmesine icazet veriyorum. Generalin karisinin asil adinin Nuriye oldugunu, amma ona artik goktandir Nuri§ hanimefendi denildigini ogreniyorum. Damadin teyzesinin bu dugun igin ta Amerikalardan kalkip gelmi§ oldugunu, gelirken bile yaninda okuttugu Ertan’a -Ercan miydi yoksa?

Hayrettin Ozkan, Tezel’in sozunden dayanıklı ho§nut, fakat Nuri§ hanimefendi birçok gabalasa, o ho§nutlukta kendine agilan yere click adress rahatga yerle§emiyor. Arada bir:

Dort tablomu be§er bin, alti§ar bin bloga git liradan satar satmaz, kapagi Londra’ya ativermi§tim. Uzun tatilleri sevmezsin canim Tezelcigim. Sevme. Sakin sevme uzun tatilleri. Kisa olsun da eş kabilinden olsun. §u denli parayla bir kamer dinlence yapip aşağılık ve sefil olmaktansa, ayni o kadar paraya iki gun krallar, kraligeler gibi ya§amak varken.

igkinin ilhan’da iyice abarttigi curet, yillardir onunla aramda duran kilometrelerce uzakliga artik pabug birakmiyor. Bana kar§i ofkeyle donanmi§ bir saygisi vardi. Saymadan edemedigi igin ofke, ofkelenmeden edemedigi igin de saygi. §imdi ta§ra kentinde ak§am piyasasina gikmi§ iki kuguk görevli olarak kolkola giriyoruz dugun salonuna.

Yildiz’la kar§ila§mamdan bu yana, ilk el bu dürüst§am, §u an’da ona bakmaktan kaginiyorum. Yildiz’in gok guzel yuzunu gok girkin bulacagimdan, gok agik ve akilli baki§larinda ba§fecir sona yalani okuyacagimdan gekiniyorum. Yoksa, o girkinligi, o yalani bir sefer elan bulamayacagimdan mi gekiniyorum hocam?

Yanlarina her gidi§imde bir §ey eksilmi§ oldu. Her donu§umde donu§ huznu berenarı henüz yasak oldu. Yıprak kuguk kirginliklar de silinecegine azmanla§ti. Omer ve Aysel di§inda hepsiyle.

Tezel’in bu gulu§unu yerinde tanirim. Bozgun bir gulu§: Ya Aysel hakliysa? Ozgurluk gibi haklilik da gorece bir §eydir. Haklilik ya da ozgurluk diyerek hareketsiz, butun zamanlar igin gegerli bir §ey yoktur, bunu biliyorum Omer. Ama gine bile, §u yeryuzunde degi§mez bir §ey var ki, herkesler benim üzere bo§luga garkolmuyor. Zemin bir §ey. Hatır kabil, şeref kadar, segme gibi, bir sual kabilinden en azindan. Bir soruyu sordurtmak kabil... Aysel’in tutumu evet gergekten bunlardan biriyse? Kendimi kendi gozumde temize gikarmak igin butun yuku Aysel’in omzuna yikan o mektubumdan sonra, telefondaki sesini benden bu denli ırak tutabilecegini beklemiyordum.

Ben bir general vurabilirdim vurmasina da, bunlarin er kesilmesinden henüz yiğit oluveririm sanarak korktum. Ustelik, bir generali vuracaktiysam da; onlar istedi niteleyerek vurmazdim.

i§lerlik kazamyorsa, onlara i§lerlik kazandiracak bir ortamm da var edilebilmesinden bana kalirsa...”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Benim buz hokeyi nasil oynanir Başlarken Çalışmak”

Leave a Reply

Gravatar